KAYSERİ LİHKAB

CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET İŞH. 26/E MELİKGAZİ/KAYSERİ
0 (352) 222 35 64

HAKKIMIZDA

Kuruluş

Kayseri Lihkab 3808-688

7317 sayılı “LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN“ ve ilgili yönetmelikleri gereğince Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi unvanı alarak, Kayseri ilinde yetkili olmak üzere Melikgazi İlçesinde Lisanslı Harita Kadastro Bürosu açılışımızı yaptık.

Aralık 2021

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kayseri Lihkab 3808-688

Yirmi Yıllık Harita Mühendislik tecrübemizi aldığımız yetki ile birleştirerek insan ve hizmet odaklı çalışmalar yaparak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Kayseri Lihkab 3808-688

Sorumluluğunu yüklendiğimiz işleri zamanında ve kalite politikamıza uygun tamamlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kayseri Lihkab 3808-688

Mutlu müşterilere sahip kurumsal bir yapı oluşturmaktır.


HİZMETLER

Parsel Aplikasyonu

Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi, sonrasında düzenlenen Aplikasyon Krokisinin ilgilisine teslim edilmesidir.

BİRLEŞTİRME - TEVHİT

Birbirine bitişik birden çok parselin birleştirilerek tek parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi işlemidir.

İRTİFAK HAKKI

Parsele kurulacak arzi irtifak hakkının oluşturulması veya parsele önceden kurulu bulunan bir irtifak hakkının kaldırılması işlemidir.

YER GÖSTERME

Parselin ya da bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işlemidir.


ÜCRETLER

Kayseri Lihkab 3808-688
HAZIRLANIYOR
 • Mobile-First, Responsive Design
 • Cross Browser Testing & Debugging
 • Cross Functional Teams
 • Agile Development & Scrum

İLETİŞİM FORMU

Hazırlanıyor

Hazırlayacağımız iletişim formu ile online bilgi alabileceğiniz bir sistem kuruyoruz


DİĞER HİZMETLER

Parsele dayalı tüm işlemlerinizde hizmet veriyoruz. Aşağıdaki işlemler için bizimle temas kurabilirsiniz.

 • İmar Planı Uygulamaları
 • İfraz, İhdas ve Yola Terk İşlemleri
 • Harita TUS Uygulamaları
 • Plankote ve Kübaj Hesaplamaları
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planları
 • Sınırlandırma haritaları